HOT ITEM

ALL

 • KAZZ 178 NUMPUNG – Lee Thanat

  150.00฿900.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 178

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Photo Card แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 3 Styles)

  SPECIAL PACKAGE KAZZ 178
  คุณจะได้รับ…

  • Magazine จำนวน 6 Books.
  • Photo Card 6 Pcs. (ครบ 3 แบบ, จำนวน 2 ชุด)
  • Special Poster 1 Pc. (เลือก SPECIAL Set จะได้รับ poster Lee)

  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2564
  เริ่มจัดส่งนิตยสารปลายเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

  เลือกรูปแบบ
 • KAZZ 178 SAOPUNG – Bow Maylada

  150.00฿900.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 178

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Photo Card แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 3 Styles)

  SPECIAL PACKAGE KAZZ 178
  คุณจะได้รับ…

  • Magazine จำนวน 6 Books.
  • Photo Card 6 Pcs. (ครบ 3 แบบ, จำนวน 2 ชุด)
  • Special Poster 1 Pc. (เลือก SPECIAL Set จะได้รับ poster Bow)

  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2564
  เริ่มจัดส่งนิตยสารปลายเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

  เลือกรูปแบบ
 • KAZZ 178 NUMPUNG – Mai Warit

  150.00฿900.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 178

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Photo Card แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 3 Styles)

  SPECIAL PACKAGE KAZZ 178
  คุณจะได้รับ…

  • Magazine จำนวน 6 Books.
  • Photo Card 6 Pcs. (ครบ 3 แบบ, จำนวน 2 ชุด)
  • Special Poster 1 Pc. (เลือก SPECIAL Set จะได้รับ poster Mai)

  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2564
  เริ่มจัดส่งนิตยสารปลายเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

  เลือกรูปแบบ
 • KAZZ 178 NUMPUNG – Kem Hussawee

  150.00฿900.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 178

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Photo Card แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 3 Styles)

  SPECIAL PACKAGE KAZZ 178
  คุณจะได้รับ…

  • Magazine จำนวน 6 Books.
  • Photo Card 6 Pcs. (ครบ 3 แบบ, จำนวน 2 ชุด)
  • Special Poster 1 Pc. (สามารถเลือกได้)
   – เลือก SPECIAL Set A จะได้รับ poster Kem
   – เลือก SPECIAL Set B จะได้รับ poster Kem-Mook

  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2564
  เริ่มจัดส่งนิตยสารปลายเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

  เลือกรูปแบบ
 • KAZZ 178 SAOPUNG – Mook Mookda

  150.00฿900.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 178

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Photo Card แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 3 Styles)

  SPECIAL PACKAGE KAZZ 178
  คุณจะได้รับ…

  • Magazine จำนวน 6 Books.
  • Photo Card 6 Pcs. (ครบ 3 แบบ, จำนวน 2 ชุด)
  • Special Poster 1 Pc. (สามารถเลือกได้)
   – เลือก SPECIAL Set A จะได้รับ poster Mook
   – เลือก SPECIAL Set B จะได้รับ poster Mook-Kem

  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2564
  เริ่มจัดส่งนิตยสารปลายเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

  เลือกรูปแบบ
 • SPECIAL PACKAGE KAZZ 177 TAY-OFF-ARM

  900.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 177

  SPECIAL PACKAGE

  คุณจะได้รับ…

  • Magazine จำนวน 6 Books. (Cover A 3 Books, Cover B 3 Books)
  • Photo Card 8 Pcs. (ครบทุกแบบ)
  • Special Poster 1 Pc. (สามารถเลือกได้)

  หมายเหตุ: Photo Card ปก A และ B มีรูปแบบที่แตกต่างกัน
  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2564
  เริ่มจัดส่งนิตยสารปลายเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป

  เลือกรูปแบบ
 • KAZZ 177 TAY-OFF-ARM B

  150.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 177

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Photo Card แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 4 แบบ)

  หมายเหตุ: Photo Card ปก A และ B มีรูปแบบที่แตกต่างกัน
  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2564
  เริ่มจัดส่งนิตยสารปลายเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป

  หยิบใส่ตะกร้า
 • KAZZ 177 TAY-OFF-ARM A

  150.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 177

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Photo Card แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 4 แบบ)

  หมายเหตุ: Photo Card ปก A และ B มีรูปแบบที่แตกต่างกัน
  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2564
  เริ่มจัดส่งนิตยสารปลายเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป

  หยิบใส่ตะกร้า
 • KAZZ 177 Jaonaay-June B

  150.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 177
  #jaonaayjuné

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Photo Card แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 3 แบบ)

  หมายเหตุ: Photo Card ปก A และ B มีรูปแบบที่แตกต่างกัน
  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2564
  เริ่มจัดส่งนิตยสารปลายเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป

  อ่านเพิ่ม
 • SPECIAL PACKAGE KAZZ 177 Jaonaay-June

  900.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 177
  #jaonaayjuné
  SPECIAL PACKAGE

  คุณจะได้รับ…

  • Magazine จำนวน 6 Books. (Cover A 3 Books, Cover B 3 Books)
  • Photo Card 6 Pcs. (ครบทุกแบบ)
  • Special Poster 1 Pc. (สามารถเลือกได้)

  หมายเหตุ: Photo Card ปก A และ B มีรูปแบบที่แตกต่างกัน
  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2564
  เริ่มจัดส่งนิตยสารปลายเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป

  เลือกรูปแบบ
 • KAZZ 177 Jaonaay-June A

  150.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 177
  #jaonaayjuné

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Photo Card แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 3 แบบ)

  หมายเหตุ: Photo Card ปก A และ B มีรูปแบบที่แตกต่างกัน
  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2564
  เริ่มจัดส่งนิตยสารปลายเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป

  อ่านเพิ่ม
 • KAZZ 176 The TOYS

  150.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 176

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Photo Card แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 3 แบบ)

  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2564
  เริ่มจัดส่งนิตยสารปลายเดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป

  อ่านเพิ่ม

CAMPAIGN

KAZZKIDS STAR CONTEST 2021

ขอเชิญชวนหนูน้อยวัยใสเข้าร่วมป…

รายละเอียด – Kazz Collection x Bas Suradet

Kazz Collection x Bas Suradet …

รายละเอียดเพิ่มเติม – TEMPT

พบกับ Tempt (เทมป์) วงดนตรีน้อ…

รายละเอียดเพิ่มเติม – KAZZ 158 KRIST-SINGTO

กรี๊ดดดด ! ขอพลังเสียงคนรัก คร…

OH MY GHOST  “คริสสิงชวนหลอนในคืนฮาโลวีน อยากแต่งตัวเป็นอะไรไปหลอกคริสสิง”

ฮาโลวีน ปีนี้ KazzMarket ก็มีก…

KazzMarket อยากรู้… หากสามารถย้อนเวลากลับไปได้หนึ่งครั้ง คุณจะ Rewind ไปแก้ไขหรือทำอะไร?

คอมเมนท์บอกเราที ข้อความไหนโดน…

 • ไม่มีสินค้าในตะกร้า