นโยบายความเป็นส่วนตัว

เกี่ยวกับนโยบายนี้

นโยบายนี้จะอธิบายวิธีการที่เราใช้เก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลของคุณบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ และบริการอื่นๆ ทั้งหมดของเรา เราจะมีการทบทวนนโยบายนี้เป็นบางครั้ง เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะเป็นปัจจุบัน หากเราดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ เราจะแสดงเวอร์ชันล่าสุดไว้ที่นี่ เมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสำคัญเราจะแจ้งให้คุณทราบในครั้งถัดไปที่คุณใช้บริการของเราหรือผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ

วิธีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้

เราจะใช้ข้อมูลของคุณเฉพาะในกรณีที่คุณให้ความยินยอมกับทางเราในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้บริการตามที่คุณร้องขอ ในกรณีที่จำเป็น เพื่อดำเนินการหรือปฏิบัติตามสิทธิหรือข้อผูกมัดทางกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามปกติในลักษณะที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้  ซึ่งผู้ที่ใช้บริการของเรา จะถูกรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล แต่เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลมากเกินกว่าที่เราจำเป็นต้องใช้

วิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อปฏิบัติตามเหตุผลทางกฎหมายเท่านั้น จากนั้นเราจะลบทิ้งหรือเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของคุณได้ เราจะดำเนินการกับข้อมูลแตกต่างกันไปตามการใช้งาน แต่คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา

ระยะเวลาที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณเฉพาะเมื่อคุณขอให้เราดำเนินการ เมื่อเป็นส่วนสำคัญของการทำธุรกิจกับคุณ และเพื่อให้บริการกับคุณ หรือเมื่อเราจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพราะการดูแลความเป็นส่วนตัวของคุณนั้นเป็นมาตรฐานในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณที่เราให้ความสำคัญ  นอกจากนี้ ทุกครั้งที่เราพัฒนาหรือปรับปรุงบริการของเรา ด้วยวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบใหม่ เราจะดำเนินการประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว เพื่อทำความเข้าใจ และลดแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบใดๆ ต่อคุณโดยไม่เจตนา

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยในศูนย์ข้อมูลที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม ในการประมวลผลข้อมูลตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ตำแหน่งที่ตั้งที่เราจัดเก็บข้อมูลของคุณ

คุณจะพบโฆษณาที่หลากหลายในขณะที่ใช้บริการของเรา และอาจเห็นแพลตฟอร์มอื่นๆ โฆษณาเหล่านี้อาจมาจากเราหรือบุคคลที่สาม และอาจได้รับการปรับแต่งเพื่อให้มีความเกี่ยวข้องกับคุณมากยิ่งขึ้น ข้อมูลที่ใช้เพื่อปรับแต่งโฆษณาที่คุณเห็น อาจมีรายละเอียดของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณค้นหา หรือข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทั่วไป แต่จะไม่มีชื่อของคุณ รายละเอียดการติดต่อ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อาจสามารถใช้ในการระบุตัวตนของคุณได้ หากคุณต้องการจัดการวิธีการใช้งานข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการโฆษณา คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

นโยบายการคืนสินค้า และการคืนเงิน

การคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าที่ชำรุดได้ภายในระยะเวลา 7 วัน (โดยนับจากวันรับสินค้า) โดยสินค้าที่จะเปลี่ยน/คืนต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางเราจะเปลี่ยนคืนสินค้าให้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ปกติ แต่ต้องไม่ผ่านการใช้งานหรือทดลองสินค้า สินค้าต้องอยู่สภาพเดิมเหมือนตอนที่ท่านได้รับสินค้า
2. ส่งสินค้าไม่ถูกต้อง ผิดรุ่น ผิดสี หรือผิดขนาด
3. สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดชำรุดเสียหาย
4. หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน
5. กรณีสินค้าที่เป็นลดราคา หรือสินค้าเคลียสต๊อก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ
หากลูกค้าจะส่งคืน/เปลี่ยนสินค้า จะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริม

ระยะเวลาตรวจสอบการคืนสินค้า

การบวนการเปลี่ยน/คืนสินค้าจะดำเนินการตรวจสอบสินค้เป็นระยะเวลา 7 วันทำการ นับจากวันที่สินค้ารับคืนมาถึงบริษัท เพื่อตรวจสอบและประเมินสภาพสินค้า

การเปลี่ยนสินค้าใหม่

เมื่อเราได้รับสินค้าของท่าน ทางเราจะทำการตรวจสอบคุณภาพและประเมินสินค้าของท่าน ซึ่งจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า หากสินค้าของท่านได้รับอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ ทางเราจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้

นโยบายการคืนเงิน

ทางบริษัทมีนโยบายการคืนเงินเต็มจำนวน ต่อเมื่อลูกค้าไม่ได้รับสินค้า และ/หรือบริการนั้น หรือทางเราไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนได้ แต่ลูกค้าต้องได้ทำการกรอกข้อมูลและชำระเงินอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่เราได้กำหนดไว้ หากลูกค้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ถูกต้องอาจทำให้สินค้าจัดส่งไม่ถึงมือท่าน
ในกรณีคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานการชำระสินค้า เพื่อให้ทางเราดำเนินการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 30 วัน และทางเราจะแจ้งให้ทราบเมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเรียบร้อยแล้ว
เอกสารที่ใช้ในการขอคืนเงิน
1. สำเนาบัตรประชาชน  (เซนต์สำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของลูกค้า (เซนต์สำเนาถูกต้อง)
***ชื่อสำเนาบัตรประชาชน และชื่อในบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ที่สั่งซื้อ***

  • No products in the cart.