เกี่ยวกับนโยบายนี้

นโยบายนี้จะอธิบายวิธีการที่เราใช้เก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลของคุณบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ และบริการอื่นๆ ทั้งหมดของเรา เราจะมีการทบทวนนโยบายนี้เป็นบางครั้ง เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะเป็นปัจจุบัน หากเราดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ เราจะแสดงเวอร์ชันล่าสุดไว้ที่นี่ เมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสำคัญเราจะแจ้งให้คุณทราบในครั้งถัดไปที่คุณใช้บริการของเราหรือผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่จัดเก็บ

เราอาจมีการเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้

1.ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อเต็ม เพศ อายุ อาชีพ ตำแหน่งงาน สัญชาติ วันเกิด

2.ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ข้อมูลการจัดส่ง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ที่เป็นที่พักอาศัย ที่อยู่ของสถานที่ทำงาน หมายเลขหน้าบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการติดต่อบนช่องทางอื่นๆ

3.ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวการชำระเงินไปยังท่าน และจากท่าน วันที่และเวลาที่ชำระเงิน จำนวนยอดเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเงินคืน ยอดเงินคืน หมายเลขคำสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อ ข้อมูลการรับสินค้า ประวัติการทำธุรกรรม สถานการณ์ทำธุรกรรม พฤติกรรมการซื้อและข้อมูลอื่นๆของของสินค้าที่ท่านซื้

4.ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของท่าน และข้อมูลที่ได้รับจาการใช้บริการของเรา

5.รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน รายละเอียดและรูปภาพข้อมูลส่วนตัว การซื้อ ประวัติการสั่งซื้อ

6.ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาสินค้า การใช้งานบนเว็บไซต์

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเผยข้อมูลก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน หรือทางกฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้

วิธีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้

เราจะใช้ข้อมูลของคุณเฉพาะในกรณีที่คุณให้ความยินยอมกับทางเราในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้บริการตามที่คุณร้องขอ ในกรณีที่จำเป็น เพื่อดำเนินการหรือปฏิบัติตามสิทธิหรือข้อผูกมัดทางกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามปกติในลักษณะที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้  ซึ่งผู้ที่ใช้บริการของเรา จะถูกรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล แต่เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลมากเกินกว่าที่เราจำเป็นต้องใช้

วิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อปฏิบัติตามเหตุผลทางกฎหมายเท่านั้น จากนั้นเราจะลบทิ้งหรือเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของคุณได้ เราจะดำเนินการกับข้อมูลแตกต่างกันไปตามการใช้งาน แต่คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา

ระยะเวลาที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณเฉพาะเมื่อคุณขอให้เราดำเนินการ เมื่อเป็นส่วนสำคัญของการทำธุรกิจกับคุณ และเพื่อให้บริการกับคุณ หรือเมื่อเราจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่ร้านค้าเก็บข้อมูล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเผยข้อมูล เพื่อมอบสิทธิพิเศษ โปรโมชั่น การแจ้งเตือน ข่าวสาร ข้อมูล การตลาดและการติดต่อสื่อสารต่างๆจากเรา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพราะการดูแลความเป็นส่วนตัวของคุณนั้นเป็นมาตรฐานในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณที่เราให้ความสำคัญ  นอกจากนี้ ทุกครั้งที่เราพัฒนาหรือปรับปรุงบริการของเรา ด้วยวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบใหม่ เราจะดำเนินการประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว เพื่อทำความเข้าใจ และลดแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบใดๆ ต่อคุณโดยไม่เจตนา

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยในศูนย์ข้อมูลที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม ในการประมวลผลข้อมูลตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ตำแหน่งที่ตั้งที่เราจัดเก็บข้อมูลของคุณ

คุณจะพบโฆษณาที่หลากหลายในขณะที่ใช้บริการของเรา และอาจเห็นแพลตฟอร์มอื่นๆ โฆษณาเหล่านี้อาจมาจากเราหรือบุคคลที่สาม และอาจได้รับการปรับแต่งเพื่อให้มีความเกี่ยวข้องกับคุณมากยิ่งขึ้น ข้อมูลที่ใช้เพื่อปรับแต่งโฆษณาที่คุณเห็น อาจมีรายละเอียดของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณค้นหา หรือข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทั่วไป แต่จะไม่มีชื่อของคุณ รายละเอียดการติดต่อ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อาจสามารถใช้ในการระบุตัวตนของคุณได้ หากคุณต้องการจัดการวิธีการใช้งานข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการโฆษณา คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้า และได้ทำการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากเป็นสินค้าที่มีอยู่ในสต๊อกท่านจะได้รับสินค้าภายใน 15 – 30 วัน แต่หากเป็นสินค้าพรีออเดอร์ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 60 – 120 วัน

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีความประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสัย โปรดติดต่อเรา

บริษัท ทูทีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 8/6 โครงการชวนชื่นโมดัส ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์
02-192-5263
อีเมล kazzclickchicmarket@gmail.com

 

เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าดูแลข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ บริษัท ทูทีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 8/6 โครงการชวนชื่นโมดัส ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
อีเมล kazzclickchicmarket@gmail.com

การคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าที่ชำรุดได้ภายในระยะเวลา 7 วัน (โดยนับจากวันรับสินค้า) โดยสินค้าที่จะเปลี่ยน/คืนต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางเราจะเปลี่ยนคืนสินค้าให้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ปกติ แต่ต้องไม่ผ่านการใช้งานหรือทดลองสินค้า สินค้าต้องอยู่สภาพเดิมเหมือนตอนที่ท่านได้รับสินค้า
2. ส่งสินค้าไม่ถูกต้อง ผิดรุ่น ผิดสี หรือผิดขนาด
3. สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดชำรุดเสียหาย
4. หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน
5. กรณีสินค้าที่เป็นลดราคา หรือสินค้าเคลียสต๊อก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ
หากลูกค้าจะส่งคืน/เปลี่ยนสินค้า จะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริม

ระยะเวลาตรวจสอบการคืนสินค้า

การบวนการเปลี่ยน/คืนสินค้าจะดำเนินการตรวจสอบสินค้เป็นระยะเวลา 7 วันทำการ นับจากวันที่สินค้ารับคืนมาถึงบริษัท เพื่อตรวจสอบและประเมินสภาพสินค้า

การเปลี่ยนสินค้าใหม่

เมื่อเราได้รับสินค้าของท่าน ทางเราจะทำการตรวจสอบคุณภาพและประเมินสินค้าของท่าน ซึ่งจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า หากสินค้าของท่านได้รับอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ ทางเราจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้

นโยบายการคืนเงิน

ทางบริษัทมีนโยบายการคืนเงินเต็มจำนวน ต่อเมื่อลูกค้าไม่ได้รับสินค้า และ/หรือบริการนั้น หรือทางเราไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนได้ แต่ลูกค้าต้องได้ทำการกรอกข้อมูลและชำระเงินอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่เราได้กำหนดไว้ หากลูกค้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ถูกต้องอาจทำให้สินค้าจัดส่งไม่ถึงมือท่าน
ในกรณีคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานการชำระสินค้า เพื่อให้ทางเราดำเนินการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 30 วัน และทางเราจะแจ้งให้ทราบเมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเรียบร้อยแล้ว
เอกสารที่ใช้ในการขอคืนเงิน
1. สำเนาบัตรประชาชน  (เซนต์สำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของลูกค้า (เซนต์สำเนาถูกต้อง)
***ชื่อสำเนาบัตรประชาชน และชื่อในบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ที่สั่งซื้อ***