More Sweet with FreenBecky KazzyaBar X FreenBecky (WEEK 2)

สินค้าหมดแล้ว

More Sweet with FreenBecky

KazzyaBar (week 2)

กิจกรรม More Sweet with Freen-Becky
ลุ้นเป็นผู้โชคดี 30 คน เข้าร่วมงาน Meet & Greet  😝🍭
พร้อม Special Card 8 เซต 4 สไตล์
แถมลุ้นรับ! Kazzya Bar Limited Cards พร้อมลายเซ็นสดจาก ‘ฟรีน-เบคกี้’ 

📝 กติการ่วมสนุกง่าย ๆ

สมัครสมาชิก KazzyaBar Member  รับฟรี! Special Card
Single Set = รูปเดี่ยวฟรีน 1 + รูปเดี่ยวเบคกี้ 1 รูป
Couple Set = รูปคู่ฟรีนเบค 2 รูป

เติมเงิน 600 บาท
– สิทธิ์ลุ้นเข้างาน Exclusive Meet & Greet 1 สิทธิ์
– Special Card 1 Set = 2 Photo

เติมเงิน 1,200 บาท
– สิทธิ์ลุ้นเข้างาน Exclusive Meet & Greet 3 สิทธิ์
– Special Card 2 Set = 4 Photo 

การเติมเงินในบัตร : ระบบจะใช้เวลาในการเติมเงิน 1-3 วันทำการ
การจัดส่ง : โดยดำเนินการจัดส่ง special card ให้ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์
ในกรณีสั่งซื้อสินค้าในตะกร้าเดียวกัน ในสัปดาห์ที่ 2-4 Special card จะจัดส่งพร้อมกันในสัปดาห์นั้นๆ
สัปดาห์ที่ 1 จัดส่งในวันที่ 27 มีนาคมเป็นต้นไป
สัปดาห์ที่ 2 จัดส่งในวันที่ 3 เมษายนเป็นต้นไป
สัปดาห์ที่ 3 จัดส่งในวันที่ 10 เมษายนเป็นต้นไป
สัปดาห์ที่ 4 จัดส่งในวันที่ 17 เมษายนเป็นต้นไป

การบริจาค : สำหรับเงินในบัตรสมาชิกสามารถนำมาบริจาค มอบเครื่องดื่มของร้าน Kazzya Bar ให้กับน้อง ๆ นักเรียนในมูลนิธิต่าง ๆ โดยจะส่งมอบภายใต้กิจกรรม More Sweet with FreenBecky
600 บาท =  8 แก้ว  /  1,200 บาท = 16 แก้ว
(เฉพาะช่องทาง online เท่านั้น หากบริจาคหน้าร้าน 80 บาท = 1 แก้ว)

เงื่อนไขกิจกรรม
1.ยอดสะสมสิทธิ์เข้าร่วมงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 30 เมษายน 2566
2.สามารถเติมเงินได้เฉพาะที่สาขา Siam Square One 4FL หรือออนไลน์ทาง Kazz Market
3.เงินในบัตรสมาชิก สามารถซื้อเครื่องดื่ม ขนม หรือสินค้าภายในร้าน Kazzya Bar ได้ทุกสาขา ไม่มีวันหมดอายุ และไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้
4.รายชื่อผู้โชคดี 1 ชื่อ-นามสกุล ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
5.ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 10 พฤษภาคม 2566
6.วัน เวลา สถานที่ Exclusive Meet & Greet จะแจ้งเพิ่มเติมเฉพาะผู้โชคดีอีกครั้ง
7.Kazzya Bar จะเป็นตัวแทนเครื่องดื่มไปบริจาคโดยไม่มีศิลปิน

หมายเหตุ : เนื่องจาก kazzyabar จำเป็นต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ในการเติมเงิน member กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

Share This Item