KAZZ 160 Ko-Pinkploy

150.00฿

สินค้าหมดแล้ว

KazzMagazine issue 160

FREE PHOTO CARD
3 TYPE
(สุ่มแจกรูป 1 ใบต่อการสั่งหนังสือ 1 เล่ม)

สามารถสั่งพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 พฤศจิกายน 2562
เริ่มจัดส่งสินค้าหลังวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

นิตยสาร KAZZ 160 Ko – Pinkploy
ราคา 150 บาท รวมค่าจัดส่ง

กรณีรับนิตยสารเอง
สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะมารับนิตยสารเอง กรุณากรอก Coupon “รับนิตยสารเอง” ในหน้าที่อยู่การจัดส่ง นิตยสารจะไม่คิดค่าบริการจัดส่ง

สินค้าหมดแล้ว

Share This Item