KAZZ 167 Krist-Kay-Namtan-Janhae

150.00฿

สินค้าหมดแล้ว

KAZZMAGAZINE ISSUE 167
#WhoAreYou

FREE PHOTO CARD
6 Style
เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Photo Card แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ
หรือกรณีสั่งซื้อ 6 เล่มในคำสั่งซื้อเดียวกัน จะได้รับ Photo Card ครบทั้ง 6 แบบ

สามารถสั่งพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2563
เริ่มจัดส่งสินค้าหลังวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

นิตยสาร KAZZ 167 Krist-Kay-Namtan-Janhae
ราคา 150 บาท รวมค่าจัดส่ง

กรณีรับนิตยสารเอง
สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะมารับนิตยสารเอง กรุณากรอก Coupon “รับนิตยสารเอง” ในหน้าที่อยู่การจัดส่ง นิตยสารจะไม่คิดค่าบริการจัดส่ง

สินค้าหมดแล้ว

Share This Item