KAZZ MEMBER 2024

1,380.00฿

สินค้าหมดแล้ว

KAZZ MEMBER 2024

คุณจะได้รับ…

  • สมาชิก Kazz Magazine จำนวน 6 เดือน
  • KAZZ MEMBER จะได้รับหนังสือจำนวน 6 เล่ม ในระยะเวลา 6 เดือน  (issue.202 – issue. 207)
  • สิทธิ์ในการเข้างาน Kazz Awards 2024

พิเศษ!! สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิก KAZZ MAGAZINE ใหม่
สามารถลงทะเบียนเข้างาน KAZZ AWARDS 2024 ได้ทันทีผ่านฟอร์ม : https://forms.gle/pz2zvfAUyHMfw6qd6

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าสิทธิ์เข้าร่วมงานจะเต็ม

หมายเหตุ
– ทาง KAZZ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดที่นั่งภายในงาน KAZZ AWARDS 2024 ให้ทั้งหมด
– บริษัทสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาใดๆ ด้วยการแจ้งการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ หรือทุกช่องทางของ KAZZ โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลในทันที

สินค้าหมดแล้ว

Share This Item