Saint My Love

990.00฿1,800.00฿

สินค้าหมดแล้ว

Saint My Love
ส่งต่อความรัก ความห่วงใย
ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ นักเรียนไปด้วยกันกับ Saint

มาร่วมส่งต่อความห่วงใยไปด้วยกันกับ Saint
เพียงสั่งซื้อ
Box Set หรือ Limited
Box Set “Saint My Love”
รายได้ส่วนหนึ่งนำไปเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลำพูน

สามารถสั่งพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2563

Share This Item