PRODUCT

 • KAZZ 189 KAZZ AWARDS 2022

  180.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 189
  KAZZ AWARDS 2022

  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ –  5 กันยายน 2565
  เริ่มจัดส่งนิตยสารเดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

  หยิบใส่ตะกร้า
 • KAZZ 189 The Gang – Tor Bright Plengkwan Ben

  180.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 189
  THE GANG
  TOR – Bright – Plengkwan – Ben

  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 กันยายน 2565
  เริ่มจัดส่งนิตยสารเดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

  หยิบใส่ตะกร้า
 • KAZZ 188 Be your self – LUXSULAX

  180.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 188
  Be Your Self
  LUXSULAX

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ PHOTOCARD  แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 2 Styles)

  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ –  10 กรกฎาคม 2565
  เริ่มจัดส่งนิตยสารเดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

  หมายเหตุ: สิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมงาน KAZZ AWARDS 2022 สงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่สั่งซื้อเล่ม 188 ผ่านเว็บไซต์ www.kazzmarket.com เท่านั้น

   

   

  อ่านเพิ่ม
 • SPECIAL PACKAGE KAZZ 188 – ENGFA CHARLOTTE

  1,080.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 188
  24 Ours
  ENGFA – CHARLOTTE

  SPECIAL PACKAGE KAZZ 188
  คุณจะได้รับ…

  • ได้รับ Magazine จำนวน 6 Books.
  • PHOTOCARD 6 ea. (ครบ 3 แบบ)

  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ –  10 กรกฎาคม 2565
  เริ่มจัดส่งนิตยสารเดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

  หมายเหตุ: สิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมงาน KAZZ AWARDS 2022 สงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่สั่งซื้อเล่ม 188 ผ่านเว็บไซต์ www.kazzmarket.com เท่านั้น

  อ่านเพิ่ม
 • KAZZ 188 24 Ours – ENGFA CHARLOTTE

  180.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 188
  24 Ours
  ENGFA – CHARLOTTE

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ PHOTOCARD  แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 2 Styles)

  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ –  10 กรกฎาคม 2565
  เริ่มจัดส่งนิตยสารเดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

  หมายเหตุ: สิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมงาน KAZZ AWARDS 2022 สงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่สั่งซื้อเล่ม 188 ผ่านเว็บไซต์ www.kazzmarket.com เท่านั้น

  อ่านเพิ่ม
 • KAZZ 188 24 Ours – CHARLOTTE

  180.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 188
  24 Ours
  CHARLOTTE

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ PHOTOCARD  แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 2 Styles)

  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ –  10 กรกฎาคม 2565
  เริ่มจัดส่งนิตยสารเดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

  หมายเหตุ: สิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมงาน KAZZ AWARDS 2022 สงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่สั่งซื้อเล่ม 188 ผ่านเว็บไซต์ www.kazzmarket.com เท่านั้น

  อ่านเพิ่ม
 • KAZZ 188 24 Ours – ENGFA

  180.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 188
  24 Ours
  ENGFA

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ PHOTOCARD  แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 2 Styles)

  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ –  10 กรกฎาคม 2565
  เริ่มจัดส่งนิตยสารเดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

  หมายเหตุ: สิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมงาน KAZZ AWARDS 2022 สงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่สั่งซื้อเล่ม 188 ผ่านเว็บไซต์ www.kazzmarket.com เท่านั้น

   

  อ่านเพิ่ม
 • KAZZ 188 Star In My Mind – Joong Dunk (B)

  180.00฿540.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 188
  Star In My Mind (B)
  Joong – Dunk

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ PHOTOCARD  แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 3 Styles)

  SPECIAL PACKAGE KAZZ 188
  คุณจะได้รับ…

  • ได้รับ Magazine จำนวน 3 Books.
  • PHOTOCARD 3 ea. (ครบ 3 แบบ, จำนวน 1 ชุด)

  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ –  10 กรกฎาคม 2565
  เริ่มจัดส่งนิตยสารเดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

  หมายเหตุ: สิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมงาน KAZZ AWARDS 2022 สงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่สั่งซื้อเล่ม 188 ผ่านเว็บไซต์ www.kazzmarket.com เท่านั้น

  เลือกรูปแบบ
 • KAZZ 188 Star In My Mind – Joong Dunk (A)

  180.00฿540.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 188
  Star In My Mind (A)
  Joong – Dunk

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ PHOTOCARD  แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 3 Styles)

  SPECIAL PACKAGE KAZZ 188
  คุณจะได้รับ…

  • ได้รับ Magazine จำนวน 3 Books.
  • PHOTOCARD 3 ea. (ครบ 3 แบบ, จำนวน 1 ชุด)

  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ –  10 กรกฎาคม 2565
  เริ่มจัดส่งนิตยสารเดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

  หมายเหตุ: สิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมงาน KAZZ AWARDS 2022 สงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่สั่งซื้อเล่ม 188 ผ่านเว็บไซต์ www.kazzmarket.com เท่านั้น

  เลือกรูปแบบ
 • KAZZ 188 SPECIAL LAZ1 – Daou Offroad Diamond Pentor Geler (B)

  720.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 188
  LAZ 1 (B)
  DAOU – OFFROAD – GELER – DIAMOND – PENTOR

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ PHOTOCARD With Digital Sign แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 5 Styles)

  SPECIAL PACKAGE KAZZ 188
  คุณจะได้รับ…

  • ได้รับ Magazine จำนวน 4 Books.
  • PHOTOCARD 5 ea. 
  • SPECIAL POSTER 1 pc.

  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ –  5 กรกฎาคม 2565
  เริ่มจัดส่งนิตยสารเดือนสิงหาคม  2565 เป็นต้นไป

  หมายเหตุ: สิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมงาน KAZZ AWARDS 2022 สงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่สั่งซื้อเล่ม 188 ผ่านเว็บไซต์ www.kazzmarket.com เท่านั้น

  เลือกรูปแบบ
 • KAZZ 188 LAZ1 – Daou Offroad Diamond Pentor Geler (B)

  180.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 188
  LAZ 1 (B)
  DAOU – OFFROAD – GELER – DIAMOND – PENTOR

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ PHOTOCARD With Digital Sign แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 5 Styles)

  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ –  10 กรกฎาคม 2565
  เริ่มจัดส่งนิตยสารเดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

  หมายเหตุ: สิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมงาน KAZZ AWARDS 2022 สงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่สั่งซื้อเล่ม 188 ผ่านเว็บไซต์ www.kazzmarket.com เท่านั้น

  อ่านเพิ่ม
 • KAZZ 188 SPECIAL LAZ1 – Daou Offroad Diamond Pentor Geler (A)

  720.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 188
  LAZ 1 (A)
  DAOU – OFFROAD – GELER – DIAMOND – PENTOR

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ PHOTOCARD With Digital Sign แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 5 Styles)

  SPECIAL PACKAGE KAZZ 188
  คุณจะได้รับ…

  • ได้รับ Magazine จำนวน 4 Books.
  • PHOTOCARD 5 ea. 
  • SPECIAL POSTER 1 pc.

  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ –  5 กรกฎาคม 2565
  เริ่มจัดส่งนิตยสารเดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

  หมายเหตุ: สิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมงาน KAZZ AWARDS 2022 สงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่สั่งซื้อเล่ม 188 ผ่านเว็บไซต์ www.kazzmarket.com เท่านั้น

  เลือกรูปแบบ
 • KAZZ 188 LAZ1 – Daou Offroad Diamond Pentor Geler (A)

  180.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 188
  LAZ 1 (A)
  DAOU – OFFROAD – GELER – DIAMOND – PENTOR

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ PHOTOCARD With Digital Sign แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 5 Styles)

  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ –  10 กรกฎาคม 2565
  เริ่มจัดส่งนิตยสารเดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

  หมายเหตุ: สิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมงาน KAZZ AWARDS 2022 สงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่สั่งซื้อเล่ม 188 ผ่านเว็บไซต์ www.kazzmarket.com เท่านั้น

  อ่านเพิ่ม
 • KAZZ 188 The Star Idol

  180.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 188
  The Star Idol
  Boom – Phoom – O – Earn – Copper – Korn – Maddoc – Pim

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ PHOTOCARD  จำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 8 Styles)
  สามารถเลือก PHOTOCARD ได้

  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ –  10 กรกฎาคม 2565
  เริ่มจัดส่งนิตยสารเดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

  หมายเหตุ: สิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมงาน KAZZ AWARDS 2022 สงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่สั่งซื้อเล่ม 188 ผ่านเว็บไซต์ www.kazzmarket.com เท่านั้น

  เลือกรูปแบบ
 • KAZZ 187 The 5 Elements – TRE NENG BRIGHT FILM TONGTONG

  180.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 187
  The 5 Elements – TRE NENG BRIGHT FILM TONGTONG

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ PHOTOCARD  จำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 5 Styles)
  สามารถเลือก PHOTOCARD ได้

  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2565
  เริ่มจัดส่งนิตยสารเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

  เลือก PHOTOCARD

  เลือกรูปแบบ
 • KAZZ 187 Devil Sister – Win Min

  180.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 187
  Devil Sister
  WIN MIN – C

   

  FREE PHOTO CARD 
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ PHOTOCARD  1 ใบ

  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2565
  เริ่มจัดส่งนิตยสารเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

  อ่านเพิ่ม
 • KAZZ 187 Devil Sister – Min

  180.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 187
  Devil Sister
  MIN – B

   

  FREE PHOTO CARD WITH DIGITAL SIGN
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ PHOTOCARD  1 ใบ

  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2565
  เริ่มจัดส่งนิตยสารเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

  อ่านเพิ่ม
 • KAZZ 187 Devil Sister – Win

  180.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 187
  Devil Sister
  WIN – A

   

  FREE PHOTO CARD WITH DIGITAL SIGN
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ PHOTOCARD  1 ใบ

  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2565
  เริ่มจัดส่งนิตยสารเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

  อ่านเพิ่ม
 • No products in the cart.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า