PRODUCT

 • KAZZ 175 Sao Wai Sai – Ally Achiraya

  150.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 175

  FREE POSTCARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Postcard แบบสุ่ม จำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 2 แบบ)

  หมายเหตุ: หน้าปกศิลปินที่คุณเลือก จะได้รับแฟชั่นเซตสุดพิเศษที่แตกต่างจากหน้าปกอื่น
  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2564
  เริ่มจัดส่งนิตยสารปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

  หยิบใส่ตะกร้า
 • KAZZ 175 Num Wai Sai – Bright Vachirawit

  150.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 175

  FREE POSTCARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Postcard แบบสุ่ม จำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 2 แบบ)

  หมายเหตุ: หน้าปกศิลปินที่คุณเลือก จะได้รับแฟชั่นเซตสุดพิเศษที่แตกต่างจากหน้าปกอื่น
  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2564
  เริ่มจัดส่งนิตยสารปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

  หยิบใส่ตะกร้า
 • KAZZ 175 Sao Wai Sai – Jan Ployshompoo

  150.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 175

  FREE POSTCARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Postcard แบบสุ่ม จำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 2 แบบ)

  หมายเหตุ: หน้าปกศิลปินที่คุณเลือก จะได้รับแฟชั่นเซตสุดพิเศษที่แตกต่างจากหน้าปกอื่น
  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2564
  เริ่มจัดส่งนิตยสารปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

  หยิบใส่ตะกร้า
 • KAZZ 175 Num Wai Sai – Gulf Kanawut

  150.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 175

  FREE POSTCARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Postcard แบบสุ่ม จำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 2 แบบ)

  หมายเหตุ: หน้าปกศิลปินที่คุณเลือก จะได้รับแฟชั่นเซตสุดพิเศษที่แตกต่างจากหน้าปกอื่น
  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2564
  เริ่มจัดส่งนิตยสารปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

  หยิบใส่ตะกร้า
 • KAZZ 175 Sao Wai Sai – Aheye Korranid

  150.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 175

  FREE POSTCARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Postcard แบบสุ่ม จำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 2 แบบ)

  หมายเหตุ: หน้าปกศิลปินที่คุณเลือก จะได้รับแฟชั่นเซตสุดพิเศษที่แตกต่างจากหน้าปกอื่น
  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2564
  เริ่มจัดส่งนิตยสารปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

  หยิบใส่ตะกร้า
 • KAZZ 175 Num Wai Sai – Win Metawin

  150.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 175

  FREE POSTCARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Postcard แบบสุ่ม จำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 2 แบบ)

  หมายเหตุ: หน้าปกศิลปินที่คุณเลือก จะได้รับแฟชั่นเซตสุดพิเศษที่แตกต่างจากหน้าปกอื่น
  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2564
  เริ่มจัดส่งนิตยสารปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

  หยิบใส่ตะกร้า
 • KAZZ 175 Sao Wai Sai – Puimek Napasorn

  150.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 175

  FREE POSTCARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Postcard แบบสุ่ม จำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 2 แบบ)

  หมายเหตุ: หน้าปกศิลปินที่คุณเลือก จะได้รับแฟชั่นเซตสุดพิเศษที่แตกต่างจากหน้าปกอื่น
  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2564
  เริ่มจัดส่งนิตยสารปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

  หยิบใส่ตะกร้า
 • KAZZ 175 Num Wai Sai – War Wanarat

  150.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 175

  FREE POSTCARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Postcard แบบสุ่ม จำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 2 แบบ)

  หมายเหตุ: หน้าปกศิลปินที่คุณเลือก จะได้รับแฟชั่นเซตสุดพิเศษที่แตกต่างจากหน้าปกอื่น
  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2564
  เริ่มจัดส่งนิตยสารปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

  หยิบใส่ตะกร้า
 • KAZZ 175 Sao Wai Sai – Ciize Apichaya

  150.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 175

  FREE POSTCARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Postcard แบบสุ่ม จำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 2 แบบ)

  หมายเหตุ: หน้าปกศิลปินที่คุณเลือก จะได้รับแฟชั่นเซตสุดพิเศษที่แตกต่างจากหน้าปกอื่น
  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2564
  เริ่มจัดส่งนิตยสารปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

  หยิบใส่ตะกร้า
 • KAZZ 175 Num Wai Sai – Yin Anan

  150.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 175

  FREE POSTCARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Postcard แบบสุ่ม จำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 2 แบบ)

  หมายเหตุ: หน้าปกศิลปินที่คุณเลือก จะได้รับแฟชั่นเซตสุดพิเศษที่แตกต่างจากหน้าปกอื่น
  ** ราคารวมค่าจัดส่ง

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2564
  เริ่มจัดส่งนิตยสารปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

  หยิบใส่ตะกร้า
 • SPECIAL PACKAGE D – KAZZ 175

  1,500.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 175
  SPECIAL PACKAGE D – KAZZ 175

  คุณจะได้รับ…

  • Magazine จำนวน 10 Books. (จะได้รับ Magazine ตามช่อง “1st Cover : Special Poster ที่เลือก)
  • Postcard จำนวน 5 Set, ชุดละ 2 แบบ (จะได้รับ Postcard ตามช่อง “1st Cover : Special Poster” ที่เลือก)
  • Special Poster จำนวน 2 Pcs. (จะได้รับ Postcard ตามช่อง “1st Cover : Special Poster” และ “2nd Special Poster” ที่เลือก)

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2564
  เริ่มจัดส่งนิตยสารปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

  เลือกรูปแบบ
 • SPECIAL PACKAGE KAZZ 175

  1,500.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 175
  SPECIAL PACKAGE

  3 TYPES

  • SPECIAL PACKAGE A – KAZZ 175 Num Wai Sai
   คุณจะได้รับ…
   – Magazine Num Wai Sai จำนวน 10 Books. (หน้าปกละ 2 เล่ม)
   – Postcard จำนวน 20 Pcs. (NumSao Wai Sai ครบทุกแบบ)
   – Special Poster จำนวน 2 Pcs. (สามารถเลือกได้)

   

  • SPECIAL PACKAGE B – KAZZ 175 Sao Wai Sai
   คุณจะได้รับ…
   – Magazine Sao Wai Sai จำนวน 10 Books. (หน้าปกละ 2 เล่ม)
   – Postcard จำนวน 20 Pcs. (NumSao Wai Sai ครบทุกแบบ)
   – Special Poster จำนวน 2 Pcs. (สามารถเลือกได้)

   

  • SPECIAL PACKAGE C – KAZZ 175 NumSao Wai Sai
   คุณจะได้รับ…
   – Magazine NumSao Wai Sai จำนวน 10 Books. (ครบทุกปก)
   – Postcard จำนวน 20 Pcs. (NumSao Wai Sai ครบทุกแบบ)
   – Special Poster จำนวน 2 Pcs. (สามารถเลือกได้)

  พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2564
  เริ่มจัดส่งนิตยสารปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

  เลือกรูปแบบ
 • SPECIAL PACKAGE KAZZ 174 BOUN-PREM

  900.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 174
  SPECIAL PACKAGE

  คุณจะได้รับ…

  • Magazine จำนวน 6 Books. (Cover A 3 Books, Cover B 3 Books)
  • Photo Card 6 Pcs. (ครบทุกแบบ)
  • Poster 1 Pc.

  สามารถสั่งพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2564
  เริ่มจัดส่งสินค้าหลังวันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

  อ่านเพิ่มเติม
 • KAZZ 174 BOUN-PREM B

  150.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 174

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Photo Card แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 3 แบบ)

  สามารถสั่งพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2564
  เริ่มจัดส่งสินค้าหลังวันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

  นิตยสาร KAZZ 174 BOUN-PREM B
  ราคา 150 บาท รวมค่าจัดส่ง

  อ่านเพิ่มเติม
 • KAZZ 174 BOUN-PREM A

  150.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 174

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Photo Card แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 3 แบบ)

  สามารถสั่งพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2564
  เริ่มจัดส่งสินค้าหลังวันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

  นิตยสาร KAZZ 174 BOUN-PREM A
  ราคา 150 บาท รวมค่าจัดส่ง

  อ่านเพิ่มเติม
 • SPECIAL PACKAGE KAZZ 174 MEW Suppasit

  900.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 174
  SPECIAL PACKAGE

  คุณจะได้รับ…

  • Magazine จำนวน 6 Books. (Cover A 3 Books, Cover B 3 Books)
  • Photo Card 6 Pcs. (ครบทุกแบบ)
  • Special Poster 1 Types.

  สามารถสั่งพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2564
  เริ่มจัดส่งสินค้าหลังวันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

  อ่านเพิ่มเติม
 • KAZZ 174 MEW Suppasit B

  150.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 174

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Photo Card แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 3 แบบ)

  สามารถสั่งพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2564
  เริ่มจัดส่งสินค้าหลังวันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

  นิตยสาร KAZZ 174 MEW Suppasit B
  ราคา 150 บาท รวมค่าจัดส่ง

  อ่านเพิ่มเติม
 • KAZZ 174 MEW Suppasit A

  150.00฿

  KAZZMAGAZINE ISSUE 174

  FREE PHOTO CARD
  เมื่อสั่งซื้อ 1 เล่ม จะได้รับ Photo Card แบบสุ่มจำนวน 1 ใบ (ทั้งหมด 3 แบบ)

  สามารถสั่งพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2564
  เริ่มจัดส่งสินค้าหลังวันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

  นิตยสาร KAZZ 174 MEW Suppasit A
  ราคา 150 บาท รวมค่าจัดส่ง

  อ่านเพิ่มเติม
 • ไม่มีสินค้าในตะกร้า