KAZZ MEMBER 2023

1,380.00฿

สินค้าหมดแล้ว

KAZZ MEMBER 2023

คุณจะได้รับ…

  • สมาชิก Kazz Magazine จำนวน 6 เดือน
  • KAZZ MEMBER จะได้รับหนังสือจำนวน 6 เล่ม ในระยะเวลา 6 เดือน  (issue.195 – issue. 200)
  • สิทธิ์ในการเข้างาน Kazz Awards 2023

พิเศษ!! สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิก KAZZ MAGAZINE ใหม่
สามารถลงทะเบียนเข้างาน KAZZ AWARDS 2023 ได้ทันทีผ่านฟอร์ม : https://forms.gle/uYZGE8fNVJrXjKfZ9

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าสิทธิ์เข้าร่วมงานจะเต็ม

หมายเหตุ : บริษัทสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาใดๆ ด้วยการแจ้งการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ หรือทุกช่องทางของ KAZZ โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลในทันที

สินค้าหมดแล้ว

Share This Item

Related Products