• Out of stock

  KAZZ MEMBER 2023

  1,380.00฿

  KAZZ MEMBER 2023

  คุณจะได้รับ…
  • สมาชิก Kazz Magazine จำนวน 6 เดือน
  • KAZZ MEMBER จะได้รับหนังสือจำนวน 6 เล่ม ในระยะเวลา 6 เดือน  (issue.195 - issue. 200)
  • สิทธิ์ในการเข้างาน Kazz Awards 2023
  พิเศษ!! สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิก KAZZ MAGAZINE ใหม่ สามารถลงทะเบียนเข้างาน KAZZ AWARDS 2023 ได้ทันทีผ่านฟอร์ม : https://forms.gle/uYZGE8fNVJrXjKfZ9 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าสิทธิ์เข้าร่วมงานจะเต็ม หมายเหตุ : บริษัทสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาใดๆ ด้วยการแจ้งการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ หรือทุกช่องทางของ KAZZ โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลในทันที
 • Out of stock

  KAZZ MEMBER 2024

  1,380.00฿

  KAZZ MEMBER 2024

  คุณจะได้รับ…
  • สมาชิก Kazz Magazine จำนวน 6 เดือน
  • KAZZ MEMBER จะได้รับหนังสือจำนวน 6 เล่ม ในระยะเวลา 6 เดือน  (issue.202 - issue. 207)
  • สิทธิ์ในการเข้างาน Kazz Awards 2024
  พิเศษ!! สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิก KAZZ MAGAZINE ใหม่ สามารถลงทะเบียนเข้างาน KAZZ AWARDS 2024 ได้ทันทีผ่านฟอร์ม : https://forms.gle/pz2zvfAUyHMfw6qd6 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าสิทธิ์เข้าร่วมงานจะเต็ม
  หมายเหตุ
  - ทาง KAZZ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดที่นั่งภายในงาน KAZZ AWARDS 2024 ให้ทั้งหมด
  - บริษัทสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาใดๆ ด้วยการแจ้งการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ หรือทุกช่องทางของ KAZZ โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลในทันที

Title

Go to Top